מעשני סיגרים ומעשני מקטרת רבים טוענים, שלא בצדק, כי אינם פוגעים בבריאותם, בניגוד למעשני סיגריות.

במחקר שהתפרסם בכתב העת JAMA בפברואר 2018 בדקו החוקרים את הקשר בין עישון סיגריות, סיגרים ומקטרת על הסיכון לתמותה בארה״ב.

במחקר נכללו 357,420 משתתפים - מדגם המייצג את אכלוסיות ארה״ב. המשתתפים נשאלו לגבי הרגלי עישון שלהם בשנת 1985 והמעקב נמשך עד 2011. המשתתפים חולקו לארבע קבוצות: מעשני סיגר, מעשני מקטרת, מעשני סיגריות ולא מעשנים.

הרוב המכריע של מעשני סיגר (79%) ומעשני מקטרת (98%) היו גברים. ואלו מקרב מעשני הסיגריות 46% היו גברים.

בקרב מעשני הסיגריות התמותה היתה גבוהה פי שניים מאשר בקרב הלא מעשנים. בקרב מעשני הסיגרים התמותה היתה גבוהה ב 20% מאשר מקרב הלא מעשנים. התמותה בקרב מעשני המקטרת היתה גבוהה מאשר בקרב הלא מעשנים אך ההבדל לא היה בעל משמעות סטטיסטית.

לחברי כל שלוש קבוצות העישון היה סיכון גבוה יותר למות ממחלות סרטן הקשורות לעישון (סרטן שלפוחית השתן, הוושת, הגרון, חלל הפה, הריאות והלבלב) הסיכון של מעשני סיגריות היה גבוה פי 4 מאשר הלא מעשנים ואצל מעשני הסיגרים ומעשנים המקטרת פי 1.6 מאשר הלא מעשנים.

מחקר זה מראה כי עישון סיגריות מזיק יותר אם כי יש נזק בריאותי גם בעישון מוצרי טבק אחרים - סיגרים ומקטרת.