מעת לעת אני מתבקש על ידי בית הדין לעבודה לחוות דעתי. אחד התיקים הללו עסק באדם שלקה בתעוקה בלתי יציבה (ארוע לב), וטען שמדובר בתאונת עבודה. הביטוח הלאומי טען שלא מדובר בתאונת העבודה אלא בהליך תחלואתי רגיל. התבקשתי לחוות דעתי בענין.

לפי המסמכים התרשמתי כי אכן היה ארוע חריג שהיווה את הטריגר לתעוקה בלתי יציבה ולכן מדובר בתאונת עבודה שגרמה לאשפוז ולצורך בצנתור. בית המשפט קיבל את חוות דעתי וקבע כי מדובר בתאונת עבודה.

עד כאן מקרה שגרתי מה מעניין בו?

ובכן הכרה בארוע לב כתאונת עבודה היא תנאי הכרחי אבל לא מספיק כדי לקבל פיצוי חודשי מהביטוח הלאומי. קיים עוד תנאי- והוא שנגרם נזק כתוצאה מארוע הלב.

במקרה הנדון לא היה מדובר בהתקף לב אלא בתעוקה בלתי יציבה - מצב טרום התקף לב, כלומר מצב בו לפי הגדרה אין נזק ללב (נזק ולו הקל ביותר ללב הופך את המצב לאוטם שריר הלב). לפיכך אין בסיס לדרישה לנכות צמיתה

בחוות דעתי התיחסתי רק לנושא הקשר הסיבתי בין הארוע החריג לארוע הלב. לא התבקשתי ולכן לא התיחסתי לנושא הזכאות לנכות.

בדעבד נודע לי כי בהמשך הדיונים הסכימונציגי הביטוח הלאומי שמדובר היה בתאונת עבודה אך עמדו על כך שלא מגיע לתובע פיצוי כלשהו כי לא נגרם נזק. למזלו של התובע השופט לא סבר כך ולכן הסכימו נציגי הביטוח הלאומי לשלם לתובע דמי פגיעה לתקופה המקסימלית (כלומר במשך 91 ימים).

לסיכום ההישג של התובע היה קטן ולפיכך ספק אם ההליך המשפטי היה כדאי.