כידוע הגדרת ״אוטם שריר הלב״ (התקף לב) לפי חברות הביטוח, כפי שמופיעה בביטוחי מחלות קשות, שונה מהגדרה הרפואית המקובלת. ההגדרה של חברות הביטוח חמורה יותר ולפיכך לפיה רק חלק מהלוקים בהתקף לב מוכרים ככאלה לצורכי ביטוח. למעשה חברות הביטוח עושות שימוש במונח רפואי אך נותנות לו הגדרה אחרת. על נקודה זו כבר עמדתי במאמר ״יש לך ביטוח בריאות? בדוק כיצד מוגדר שם התקף לב״

לאחרונה הבנתי כי חברות הביטוח מפרשות את המונח הרפואי ״חריף״ כגדול או משמעותי. לכן למשל אוטם חריף בשריר הלב- הוא אוטם גדול במיוחד. חברות הביטוח שוב עושות שימוש במושג רפואי אך נותנות לו משמעות אחרת לחלוטין.

המונח ״חריף״ ברפואה מקביל למונח אקוטי (Acute) באנגלית.

כלומר ״אוטם חריף של שריר הלב״ מקביל לאבחנה: Acute Myocardial Infarction

אקוטי משמעו דבר שמתרחש כעת להבדיל מארוע בעבר (Prior או Chronic)

לכן אוטם חריף של שריר הלב משמעו אוטם בשעותיו הראשונות. להבדיל מאוטם ישן של שריר הלב = Prior Myocardial Infarction.

למונח ״חריף״ אין שום משמעות מבחינת גודל האוטם. אוטם חריף יכל להיות קטן, בינוני או גדול, כל עוד מדובר בשעות הראשונות של האוטם מדובר באוטם חריף.

האקדמיה ללשון העברית החליפה את המונח ״חריף״ במונח ״חד״ לכן יש לומר ״אוטם חד בשריר הלב״.

לכן ברפואה בנוסף להגדרה של ״אוטם חד בשריר הלב״ יש גם הגדרה של אוטם ישן בשריר לב.

אוטם חד בשריר הלב מאובחן לפי עליה ברמת טרופונין בדם ולפי כאבי חזה ו/או שינויים אופיינים לאוטם חד באקג.

אוטם ישן בשריר הלב מאובחן לפי שינויים באקג המתאימים לאוטם ישן, אקו לב, מיפוי לב או MRI המראיםאזור אוטם (צלקת) בלב.

ברור שכוונת המבטח להקטין את מספר הזכאים לפיצוי בגין אוטם שריר הלב: לכן הוא מגדיר ״אוטם חריף״ בהגדרה חמורה יותר, ולכן משתמש במונח ״חריף״ במשמעות גודל האוטם ולא במשמעותו הרפואית. מכך נובע שרק אוטם גדול יוכר כמקרה ביטוח. להערכתי כ 40-50% מהלוקים באוטם לפי ההגדרה הרפואית לא יוכרו כאוטם לפי ההגרדה הביטוחית (אני סבור שבידי חברות הביטוח נתונים מדוייקים בנוגע לפער זה).

לדעתי המפקח על הביטוח צריך לדרוש מחברות הביטוח לקבל את ההגדרה הרפואית של אוטם שריר הלב כלשונה, ולהשתמש במונחים רפואיים כגון ״חריף״ במשמעותם הרפואית. או לחילופין לציין במפורש בפוליסות הביטוח הרלוונטיות כי: רק אוטם שריר לב גדול במיוחד יוכר כמקרה ביטוח.